Mer informasjon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du søker informasjon om noe du ikke finner her!
Se kontaktsiden for detaljer.

TF info stolpe

Eier- og driftsstruktur


T. Fjelland er et tradisjonsrikt familieselskap fra Stavanger som er totalleverandør på jernvaremarkedet. Vi ble etablert i 1924 og har siden utviklet vårt sortiment til å omfatte et stort spekter av jernvareartikler (samt sportsartikler). Våre lokaler ligger på Hillevåg i Stavanger med kontorer og stort lager. Våre utearbeidende selgerer er lokalisert i Bergen, Haugesund og Stavanger.


Kvalitet i alle ledd


Kvalitet er avgjørende! Kvaliteten gjenspeilers i våre rutiner, profesjonelle medarbeidere og ikke minst - i de produktene vi tilbyr. Vi har satt oss ærgjerrige mål; vi skal ha fornøyde kunder! Alle logistikkledd kvalitetsikres - fra innkjøp og lager - til ordre og kundebehandling. Til dette benytter vi systemet, Microsoft Navsion.


NOBB - Vareregister


T.Fjelland er representert som vareeier (leverandør) i NOBB. Vi registrerer våre varer og priser i NOBB sitt sentrale vareregister. Våre NOBB-avtalekunder kan således få tilgang til vare- og prisinformasjon fra www.nobb.no. Kontakt T.Fjelland for å inngå en NOBB-avtale.


Logistikk – et viktig stikkord


T.Fjelland sin jernvarevirksomhet er plassert i Stavanger, med et lagerlokale på ca 17.000 artikler fordelt på 8400 kvm. (Vi har også et sports-regionallager i Trondheim.) Våre logistikkenheter tilbyr en rask, enkel og smidig logistikk- og vareflyt. Dette sikrer en effektiv varehåndtering og bedret omløpshastighet for våre kunder. Våre biler betjener daglig vårt nærområde fra Egersund til Haugesund.


Vareutvalg – bredt og variert


Vi retter oss mot detalister innenfor byggmarkedet, jernvarehandel, landhandel og insdustri. Selskapet yter individuell veiledning og står til tjeneste med forhåndssalg, suppleringssalg, vareeksponering og presentasjon av nyheter. Besøk oss og studer vareutvalget i vårt showroom.


T.Fjelland er mangfoldig...


T.Fjelland er eier- og driftselskap av sportskjeden, MX-Sport. Konseptet bygger på lokal frihet kombinert med stordriftsfordeler. MX-Sports butikker er dermed annerledes og "litt mer personlig" i det norske sportsmarkedet. Vi er i stadig vekst og utgjør i dag et av landets største kjedekonsept innen sport og fritid. MX-Sport er organisert med en todelt driftsstruktur hvor hver enhet (Stavanger/Trondheim) har et særlig ansvar for sine respektive landsdeler. MX-Sport er medlem og aksjonær av innkjøpssamarbeidet Sport 2000 Internasjonal.